Nytt fritidsområde på Klasudden.

På Klasuddens norra strand uppförs tre huslängor med sjöbodsliknande bostadsrättslägenheter. Varje bostadsrätt har tillgång till en egen båtplats. Mellan bostäderna och vattnet, samt längs med piren, planeras ett promenaddäck för sköna promenader.

De tre sjöbodslängorna rymmer fem lägenheter vardera i storleken tre rum och kök till sex rum och kök. Öppna planlösningar i två våningar där kök och allrum i entréplan utgör navet för samvaro med nära och kära utmärker lägenheterna. På övre våningen dominerar sällskapsytor med havsutsikt genom stora glaspartier. Här finns också merparten av sovrummen. Ett boende av radhuskaraktär i pittoresk marin miljö av sjöbodskaraktär sammanfattar boendeformen.

restaurang

Nära till restaurang
”En liten sjökrog” är den nya träffpunkten och ett självklart utflyktsmål för tillresande via land och vatten. Arkitektur med designelement av trä och glas knyter an till och förstärker Klasuddens karga miljö.

Gästhamn stärker attraktionskraften
Uppförande av ett servicehus planeras i gästhamnen för att uppfylla besökares behov av faciliteter och stärka områdets attraktionskraft. I Klasuddens centrala grönområden anläggs nya gångstigar för att öka tillgänglighet och trivsel.

gnarpsan
Nära till badstranden via gångbro
Längs den södra stranden anläggs en gångstig och ett promenaddäck som ansluter till Sörfjärdens fiskeläge samt badstranden via en gångbro över Gnarpsån. Klasuddens naturområden kommer att bevaras och tillgängligheten för allmänheten ökar. I anslutning till gångstigen avsätts också ett litet område som park på uddens sydöstra del.

Sörfjärden är norrlandskustens pärla. Här finns något för alla. Hav, natur, golf, tennis och många aktiviteter.Mona Berglin, sommargäst